Paper Title الايقونية في عمارة المساجد
Unique ID ICMA-P1480
Comment

لايقونية في عمارة المساجد”قراءة تحليلية في عمارة المساجد التقليدية والمعاصرا

المقترح المقدم يتناول الايقونة كعنصر مهم في التكوين البنائي للمسجد. ويهدف الباحث الى تقديم تصور نظري لتعريف الايقونة ضمن الاطار الشرعي والتطبيقي اخذا الثابت والمتحول في تحديد هذا المفهوم الرمزي لتعزيز البعد الروحاني في عمارة المساجد

Send Reply To The Comment